Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στα Καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

1. Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στο Καζίνο είναι τα ακόλουθα:

α) Μπλακ Τζακ (Black Jack) ή "21".
β) Αμερικάνικη Ρουλέτα (American Roulette).
γ) Γαλλική Ρουλέτα (French Roulette).
δ) Μπάνκο - Πούντο (Banco - Punto).
ε) Μπακαράς (Baccarat).
στ) Σεμέν ντε φερ (Chemin de fer).
ζ) Αμερικάνικα Ζάρια (Craps) και Ελληνικά Ζάρια.
η) Πόκερ (Poker) και παραλλαγές του.
θ) Μηχανήματα με νομίσματα χωρίς οθόνη.
ι) Μηχανήματα με νομίσματα με οθόνη.
κ) Ηλεκτρονική Ρουλέττα (Electronic Roulette), εφόσον προηγουμένως της χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τον Υπουργό Ανάπτυξης.
λ) Οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι στο οποίο έχει προηγουμένως χορηγηθεί μεμονωμένη, ξεχωριστή και εξειδικευμένη άδεια καταλληλότητας από την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και αυτή έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

2. Τα παιχνίδια εντός του Καζίνο δύνανται να διεξάγονται με μάρκες, πλάκες, νομίσματα, χαρτονομίσματα, ηλεκτρονικά τυπωμένα κουπόνια με χρηματική αξία, έξυπνες κάρτες (SMART CARDS), πόντους που εισάγονται στα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών του Καζίνο και πιστωτικές κάρτες.

3. Όλα τα τραπέζια και τα μηχανήματα ηλεκτρονικών τυχερών παιχνιδιών πρέπει να είναι τοποθετημένα μέσα στον χώρο παιχνιδιών του Καζίνο κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η πρόσβαση και ο έλεγχος σε αυτά, από τα Κλιμάκια των Εντεταλμένων για τον Έλεγχο Υπαλλήλων της Διεύθυνσης Καζίνο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

4. Τα παιχνίδια διενεργούνται μόνο με τοποθετημένες "επί τη εμφανίσει" μίζες (μάρκες, πλάκες, χαρτονομίσματα, κ.λπ.) και όπως ειδικότερα ορίζεται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.

Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στα Καζίνο στην Ελλάδα