Μπακαράς στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 15
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ (ΠΑΡΑΛΛΑΓΩΝ) ΜΠΑΚΑΡΑ - ΣΕΜΕΝ ΝΤΕ ΦΕΡ - ΜΠΑΝΚΟ ΠΟΥΝΤΟ (BACCARAT - CHEMIN DE PER - BANCO PUNTO)
Μπακαράς Σεμέν ντε φερ και Μπακαράς με δύο ταμπλώ.

1. Ο Μπακαράς Σεμέν ντε φερ και ο Μπακαράς με δύο ταμπλώ, παίζεται με έξι έως οκτώ (6 - 8) τράπουλες, τα τραπουλόχαρτα των οποίων δεν φέρουν αριθμούς.

2. Οι δεσμίδες μπορούν να χρησιμοποιούνται επανειλημμένως, πρέπει όμως να αντικαθίστανται με καινούριες, όταν δεν βρίσκονται σε καλή κατάσταση.
Στο Μπακαρά με δύο ταμπλώ πρέπει να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά νέα τραπουλόχαρτα σε κάθε παρτίδα (SEQUENCE). Μετά το κόψιμο, η κάρτα λήξης τοποθετείται στο τέλος της συνολικής δεσμίδας των τραπουλόχαρτων και πριν από τα δέκα τελευταία τραπουλόχαρτα. Όταν η κάρτα λήξης εμφανισθεί καμία άλλη παρτίδα δεν μπορεί να παιχτεί.

3. Οι διανομείς (SABOTS), οι οποίοι βρίσκονται στην κατοχή του Καζίνο, πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικό ντουλάπι και να είναι αριθμημένοι από το εργοστάσιο κατασκευής τους. Η διάθεση των διανομέων στα διάφορα τραπέζια γίνεται, από έναν υπάλληλο του Τμήματος Επιτραπέζιων Τυχερών Παιχνιδιών, πριν την έναρξη της λειτουργίας του τραπεζιού, αποφεύγοντας την συστηματική τοποθέτηση των ίδιων διανομέων στα ίδια τραπέζια.

4. Απαγορεύεται σε όλες τις περιπτώσεις να βγει από τον διανομέα κάποιο χαρτί πριν οριστικοποιηθούν τα στοιχήματα (μίζες). Τα τραπουλόχαρτα που βγαίνουν από τον διανομέα σε καμία περίπτωση δεν επανατοποθετούνται μέσα σε αυτόν.

5. Ο παίκτης οφείλει να παίξει την παρτίδα εφόσον έχει ανοιχθεί έστω και ένα τραπουλόχαρτο.

6. Στο Μπακαρά με δύο ταμπλώ όπως και στο Μπακαρά Σεμέν ντε φερ, η ελάχιστη μίζα, για κάθε τραπέζι ξεχωριστά, ορίζεται από το Καζίνο. Το Καζίνο έχει τη δυνατότητα να ορίζει για το Μπακαρά με δύο ταμπλώ με περιορισμένο μπάνκο την ελάχιστη και μέγιστη μίζα και για το Μπακαρά Σεμέν ντε φερ την ελάχιστη μίζα είτε της αρχικής είτε των μπάνκων.

7. Το δικαίωμα παρακράτησης του Καζίνο (γκανιότα) στο Μπακαρά Σεμέν ντε φερ ορίζεται σε ποσοστό 5% επί των ποσών που κερδίζουν οι παίκτες στον μπάνκο σε κάθε παρτίδα και τοποθετείται από τον κρουπιέρη μέσα σε ειδικό κουτί γκανιότας.

8. Ο Μπακαράς Σεμέν ντε φερ πρέπει να παίζεται με τους όρους του πιο κάτω πίνακα:
α) Όταν ο παίκτης έχει: 0,1,2,3,4 πάντα τραβά χαρτί 5 ή τραβά ή δεν τραβά χαρτί 6,7 ποτέ δεν τραβά χαρτί 8,9 γυρίζει το φύλλο
β) Όταν ο παίκτης έχει:
3 τραβά χαρτί όταν δίνει 1,2,3,4,5,6,7,0
4 τραβά χαρτί όταν δίνει 2,3,4,5,6,7
5 τραβά χαρτί όταν δίνει 5,6,7
6 τραβά χαρτί όταν δίνει 6,7
7 δεν τραβά χαρτί 8,9 γυρίζει φύλλα
γ) Όταν ο παίκτης έχει:
3 δεν τραβά χαρτί όταν έχει 8
4 δεν τραβά χαρτί όταν δίνει 1,8,9,0
5 δεν τραβά χαρτί όταν δίνει 1,2,3,8,9,0
6 δεν τραβά χαρτί όταν δίνει 1,2,3,4,5,8,9,0 δ) Όταν ο πάγκος έχει:
3 και δώσει 9 ή τραβά ή δεν τραβά χαρτί
5 και δώσει 4 ή τραβά ή δεν τραβά χαρτί
ε) Οι εικόνες (οι φιγούρες) και τα δεκάρια δεν λογαριάζονται.
στ) Ο πάγκος τραβά χαρτί όταν έχει 0,1,2
ζ) Εάν ο παίκτης δεν θέλει χαρτί και ο πάγκος έχει 6 χάνει υποχρεωτικά.
η) Εάν ο παίκτης δεν θέλει χαρτί και ο πάγκος έχει 5 τραβάει υποχρεωτικά χαρτί.
Μπάνκο Πούντο
1. Το παιχνίδι του Μπάνκο Πούντο παίζεται με έξι έως οκτώ (6-8) τράπουλες.
Κατά το άνοιγμα του τραπεζιού πρέπει να χρησιμοποιούνται τράπουλες στις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια καταλληλότητας, είτε καινούργιες (σφραγισμένες από τον Κατασκευαστή), είτε -εφόσον οι τράπουλες χαρακτηρίστηκαν στην άδεια καταλληλότητας τους ως πλαστικές-χρησιμοποιημένες για χρονική περίοδο όχι μεγαλύτερη των 10 ημερών.
Τα τραπουλόχαρτα πρέπει να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε περίπτωση φθοράς τραπουλόχαρτου κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε παρτίδας, το φθαρμένο τραπουλόχαρτο αντικαθίσταται -πριν από το επόμενο ανακάτεμα των τραπουλόχαρτων με όμοιο του, από καινούργια τράπουλα και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
Μετά το κλείσιμο του τραπεζιού, όλες οι τράπουλες που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή του παιχνιδιού πρέπει να καταστρέφονται, με τη διαδικασία του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. Οι τράπουλες που χαρακτηρίστηκαν στην άδεια καταλληλότητας τους ως πλαστικές καταστρέφονται μετά από δεκαήμερη χρήση, με την ίδια ως άνω διαδικασία.
2. Κατά τη διεξαγωγή του παιχνιδιού, οι παίκτες δύνανται να στοιχηματίζουν:
α) υπέρ του Banco, δηλαδή υπέρ του Καζίνο,
β) υπέρ του Punto, δηλαδή υπέρ των παικτών,
γ) υπέρ και του Banco και του Punto.
Ανεξάρτητα από την τοποθέτηση ή μη στοιχήματος (μίζας) για μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, κάθε παίκτης δύναται να στοιχηματίσει υπέρ της ισοπαλίας μεταξύ του Banco και του Punto (EGALITE), τοποθετώντας τη μίζα του στο προκαθορισμένο χώρισμα του ταμπλώ του τραπεζιού.
3. Κάθε παίκτης που επιθυμεί να παίξει, πρέπει να τοποθετήσει το στοίχημα του πριν την έναρξη κάθε παρτίδας (πάσας). Ακολούθως, ο κρουπιέρης αναφωνεί "ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ" (NO MORE BETS) και σηματοδοτεί την έναρξη του παιχνιδιού.
4. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάποιο χαρτί να βγει από τον διανομέα (SABOT) πριν τα στοιχήματα (μίζες) των παικτών οριστικοποιηθούν. Τα τραπουλόχαρτα που βγαίνουν από τον διανομέα σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επανατοποθετηθούν μέσα σε αυτόν.
Κάθε παίκτης που έχει στοιχηματίσει είναι υποχρεωμένος να συμμετάσχει (παίξει) στην παρτίδα, εφόσον έχει ανοιχθεί έστω και ένα τραπουλόχαρτο.
5. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού εμφανιστεί τραπουλόχαρτο με την εμπρός όψη του, κατά τη διάρκεια μίας παρτίδας (πάσας), αυτό χρησιμοποιείται και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά.
Εάν το τραπουλόχαρτο που εμφανιστεί με την εμπρός όψη του είναι το πρώτο μίας παρτίδας (πάσας), ομοίως το τραπουλόχαρτο χρησιμοποιείται κανονικά, η παρτίδα ολοκληρώνεται, αλλά χωρίς να γίνονται δεκτά τα τοποθετημένα στοιχήματα των παικτών (παρτίδα χωρίς αντίκρισμα-Dummy Hand).
6. Μετά την μέτρηση των τραπουλόχαρτων και την επαλήθευση της ορθής σύνθεσης της τράπουλας, (η οποία πραγματοποιείται υποχρεωτικά κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του τραπεζιού), ο κρουπιέρης επαναφέρει τα τραπουλόχαρτα τα οποία ανακατεύει και στη συνέχεια τα στοιβάζει σε οριζόντια στήλη, με το πίσω μέρος (λογότυπο - LOGO) των τραπουλόχαρτων προς τους παίκτες.
Η διαδικασία αυτή γίνεται πάντοτε παρουσία παίκτη.

7. Στη συνέχεια, ο κρουπιέρης δίνει την διαχωριστική κάρτα στον πρώτο από τα δεξιά του καθήμενο παίκτη, προκειμένου τα χαρτιά να κοπούν για τελευταία φορά. Ο παίκτης κόβει την στήλη των τραπουλόχαρτων σε οποιοδήποτε σημείο της και ο κρουπιέρης τοποθετεί τον διαχωρισμένο από τον παίκτη επάνω σωρό, στο πίσω μέρος της όλης στήλης (προς το μέρος του).

8. Ακολούθως, ο κρουπιέρης τοποθετεί την διαχωριστική κάρτα λήξης στο τέλος της σωρού των τραπουλόχαρτων, αφήνοντας προς το μέρος του ακριβώς επτά (7) τραπουλόχαρτα και στη συνέχεια εισάγει τα τραπουλόχαρτα, ως έχουν, στον διανομέα (Sabot).

9. Κατά την έναρξη της παρτίδας από καινούριο κουτί, ο κρουπιέρης τραβά ένα τραπουλόχαρτο και, ανάλογα με την σε αυτό αναγραφόμενη αριθμητική αξία, θέτει εκτός παρτίδας, δηλαδή ακυρώνει (καίει) τοποθετώντας στο Discard Holder, τον αντίστοιχο αριθμό τραπουλόχαρτων συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου. Εν συνεχεία, ο κρουπιέρης δίνει τον διανομέα στον πρώτο από τα δεξιά του καθήμενο παίκτη. Ο παίκτης τραβά από τον διανομέα ένα πρώτο χαρτί, το οποίο αφορά στο Punto, το εμφανίζει και το παραδίδει στον κρουπιέρη και εν συνεχεία τραβά ένα δεύτερο χαρτί, το οποίο αφορά στο Banco, το οποίο επίσης εμφανίζει και παραδίδει στον κρουπιέρη. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται. Με βάση το άθροισμα των δύο πρώτων τραπουλόχαρτων του Punto και του Banco, και σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου, ο παίκτης που χειρίζεται το διανομέα των τραπουλόχαρτων (Sabot) οφείλει ή όχι να τραβήξει, εμφανίσει και παραδώσει στον κρουπιέρη επιπλέον (τρίτο) φύλο αντίστοιχα για το Punto ή και για το Banco.
10. Όταν το άθροισμα των δύο φύλλων του Punto ισούται με:
α) 0,1,2,3, 4,5, τότε υποχρεούται να τραβήξει ένα (1) επιπλέον χαρτί.
β) 6,7,8,9, τότε υποχρεούται να μην τραβήξει χαρτί και να σταματήσει.
11. Όταν το άθροισμα των δύο φύλλων του Banco ισούται με:
α) 0,1,2 και ανεξάρτητα από το τρίτο φύλλο του Punto β) 3 και το τρίτο χαρτί του Punto είναι: 1,2,3,4,5, 6, 7,
9,0
γ) 4 και το τρίτο χαρτί του Punto είναι: 2,3,4,5,6, 7 δ) 5 και το τρίτο χαρτί του Punto είναι: 4,5,6, 7 ε) 6 και το τρίτο χαρτί του Punto είναι: 6,7 τότε υποχρεούται να τραβήξει ένα (1) επιπλέον χαρτί. Όταν το αθροισμάτων δύο φύλλων του Banco ισούται
με 7, 8,9 τότε υποχρεούται να μην τραβήξει χαρτί και να σταματήσει.

12. Όταν το άθροισμα των δύο φύλλων του Punto ισούται με:
α) 3 και το τρίτο χαρτί του Banco είναι: 8 β) 4 και το τρίτο χαρτί του Banco είναι: 1,8,9,0, γ) 5 και το τρίτο χαρτί του Banco είναι: 1,2,3,8,9,0, δ) 6 και το τρίτο χαρτί του Banco είναι: 1,2,3,4,5,8,9,0, τότε υποχρεούται να μην τραβήξει χαρτί και να σταματήσει.
Μετά το μοίρασμα των 4 πρώτων φύλλων (2 για το Pu n-to και 2 για το Banco), εάν το άθροισμα είτε του Punto είτε του Banco με τα δύο πρώτα φύλλα του ισούται με 8 ή 9 κανένα άλλο χαρτί δεν μοιράζεται.

13. Μετά το μοίρασμα τραπουλόχαρτων υπέρ του Punto και του Banco, το άθροισμα της αξίας του συνόλου των τραπουλόχαρτων του Punto -εκφωνούμενο- συγκρίνεται με το άθροισμα της αξίας του συνόλου των τραπουλόχαρτων του Banco.
Ως μεγαλύτερο δυνατό άθροισμα νοείται ο αριθμός εννέα (9), ενώ η αξία των τραπουλόχαρτων που απεικονίζουν είτε φιγούρες είτε το νούμερο δέκα υπολογίζεται ως μηδενική.
Κερδίζει το Punto ή το Banco εάν από το άθροισμα των φύλλων τους προκύπτει -αντίστοιχα- αριθμός πλησιέστερος ή ίσος με το νούμερο εννέα (9), ενώ εάν τα δύο αθροίσματα είναι ισάξια, τότε το αποτέλεσμα της παρτίδας είναι ισοπαλία (EGALITE).

14. Έκβαση του παιχνιδιού:
α) Εάν κερδίζουν τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν υπέρ του Punto, τότε ο κρουπιέρης αποσύρει από το τραπέζι τις μίζες των παικτών που είχαν στοιχηματίσει είτε υπέρ του Banco, είτε υπέρ της ισοπαλίας. Τα στοιχήματα υπέρ του Punto που κερδίζουν πληρώνονται μία φορά τη μίζα (Even Money).
β) Εάν κερδίζουν τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν υπέρ του Banco, τότε ο κρουπιέρης αποσύρει από το τραπέζι τις μίζες των παικτών που είχαν στοιχηματίσει είτε υπέρ του Punto, είτε υπέρ της ισοπαλίας.
Οταν ο παίκτης παίζει υπέρ του Banco και κερδίζει, ο κρουπιέρης παρακρατεί από την πληρωμή του, η οποία ισούται με τη μίζα που τοποθέτησε, ποσοστό υπέρ του Καζίνο (γκανιότα) πέντε τοις εκατό (5%) και πληρώνει στον παίκτη το υπόλοιπο. Η κράτηση του 5% προστίθεται στο ταμείο του τραπεζιού του Μπάνκο Πούντο, όπως και τα στοιχήματα των παικτών που χάνουν.
γ) Εάν η έκβαση της παρτίδας είναι ισοπαλία (EGALITE), δηλαδή εάν το άθροισμα όλων των φύλλων που τραβήχτηκαν υπέρ του Punto είναι ισάξιο με το άθροισμα όλων των φύλλων που τραβήχτηκαν υπέρ του Banco, τότε ο κρουπιέρης πληρώνει μόνο τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν από τους παίκτες υπέρ της ισοπαλίας, επί οκτώ (8) φορές τη μίζα, τα δε υπόλοιπα στοιχήματα δύνανται να επαναπροσδιορισθούν από τους παίκτες, για τη συμμετοχή αυτών στην επόμενη παρτίδα ή να αποσυρθούν, στην περίπτωση που οι παίκτες δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτήν.

15. Εάν παίκτης χειρίζεται το διανομέα και το αποτέλεσμα της παρτίδας αποβεί υπέρ του Banco, ανεξάρτητα από το εάν ο παίκτης αυτός στοιχημάτισε υπέρ του Banco ή όχι, τότε ο παίκτης συνεχίζει να χειρίζεται τον διανομέα και στην επόμενη παρτίδα (πάσα).
Εάν, αντίθετα, παίκτης χειρίζεται το διανομέα και το αποτέλεσμα της παρτίδας αποβεί υπέρ του Punto, τότε ο κρουπιέρης αφαιρεί τον διανομέα από τον παίκτη αυτόν και τον δίνει στον αμέσως επόμενο προς τα δεξιά παίκτη, για τη διεξαγωγή της επόμενης παρτίδας (πάσας).

16. Εάν η διαχωριστική κάρτα λήξης εμφανιστεί αμέσως πριν την έναρξη παρτίδας, είναι δηλαδή η διαχωριστική κάρτα λήξης το πρώτο τραπουλόχαρτο που παίκτης ή ο κρουπιέρης πρέπει να τραβήξει για τη ν έναρξη της παρτίδας, τότε η παρτίδα αυτή διεξάγεται κανονικά, είναι η τελευταία παρτίδα για το κουτί των τραπουλόχαρτων, μετά δε τη λήξη αυτής, ο κρουπιέρης εξάγει από τον διανομέα και τον συλλέκτη τα τραπουλόχαρτα και επαναλαμβάνει εξ' αρχής την διαδικασία ανακατέματος των τραπουλόχαρτων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κ.λπ..
Εάν η διαχωριστική κάρτα λήξης εμφανιστεί κατά την διάρκεια εξέλιξης μίας παρτίδας, τότε αυτή η παρτίδα είναι η τελευταία για το κουτί. Μετά τη λήξη της παρτίδας αυτής, ο κρουπιέρης εξάγει τα τραπουλόχαρτα από τον συλλέκτη και τον διανομέα και επαναλαμβάνει εξ' αρχής την διαδικασία ανακατέματος των τραπουλόχαρτων της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, κ.λπ..

17. Σε περίπτωση που οι παίκτες αποχωρήσουν από το τραπέζι και δεν υπάρχει τοποθετημένο στοίχημα, ο κρουπιέρης εξάγει από τον διανομέα (Sabot) και από τον συλλέκτη (Discard Holder) τα τραπουλόχαρτα και τα στοιβάζει σε μία στήλη εμπρός του. Μόλις εμφανιστεί εκ νέου παίκτης, ακολουθείται εξ' αρχής ολόκληρη η διαδικασία ανακατέματος των τραπουλόχαρτων της παραγράφου 6, κλπ.

18. Το Μπάνκο Πούντο διεξάγεται με τρεις κρουπιέρη-δες και έναν Προϊστάμενο Τραπεζιού, ως εξής:
α) Ο κρουπιέρης που βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού:
(1)  χειρίζεται με παλέτα τα τραπουλόχαρτα (πολετίστας),
(2) υποδεικνύει στον παίκτη που έχει τον διανομέα εάν πρέπει να τραβήξει χαρτί και εάν ναι υπέρ ποίου (υπέρ του Banco ή υπέρ του Punto), σύμφωνα με τις παραγράφους 10,11 και 12 του παρόντος άρθρου,
(3) αναφωνεί το άθροισμα των πόντων του Punto και του Banco,
(4) αναφωνεί το νικητή,
(5) αποσύρει τα χρησιμοποιημένα τραπουλόχαρτα κάθε παρτίδας και τα τοποθετεί στον συλλέκτη τραπουλόχαρτων (Discard Holder) και
(6) δίνει τον διανομέα ή όχι σε επόμενο παίκτη, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 15 του παρόντος άρθρου.
β) Ο κάθε ένας από τους δύο κρουπιέρηδες που βρίσκονται απέναντι από τον κεντρικό κρουπιέρη, είναι υπεύθυνος για τις πληρωμές των παικτών εκείνων, οι οποίοι τοποθέτησαν στοιχήματα στην πλευρά του τραπεζιού που ο κάθε κρουπιέρης ευρίσκεται.
Εάν πρόκειται για MINI BANCO PUNTO (7θέσιο) ή MIDI BANCO PUNTO (9θέσιο), το παιχνίδι διεξάγεται με έναν κρουπιέρη, ο οποίος χειρίζεται τον διανομέα, διεξάγει το μοίρασμα των φύλλων στους παίκτες και προβαίνει γενικότερα σε όλες τις ανωτέρω ενέργειες διεξαγωγής του παιχνιδιού. Στην περίπτωση αυτή η παράδοση του διανομέα από τον κρουπιέρη στον πρώτο από τα δεξιά του καθήμενο παίκτη, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 9 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζεται. Ομοίως, στην περίπτωση αυτή, δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 15.
γ) Ο Προϊστάμενος του τραπεζιού είναι υπεύθυνος για την διαπίστωση και την επιβολή της τήρησης όλων των κανόνων της διεξαγωγής του παιχνιδιού.

19. Η ελάχιστη μίζα (MINIMUM) για κάθε τραπέζι Banco-Punto ορίζεται από το Καζίνο. Η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) ορίζεται επίσης από το Καζίνο και δύναται να ισούται με το ΙΟΟπλάσιο έως 400πλάσιο της ελάχιστης μίζας, η δε μέγιστη μίζα της ισοπαλίας ορίζεται στο ένα όγδοο της μέγιστης μίζας του ιδίου τραπεζιού.

20. Το Καζίνο έχει δικαίωμα, για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού Μπάνκο Πούντο, εναλλακτικά προς την πιο πάνω αναφερόμενη διαδικασία, να χρησιμοποιεί σε όλα ή σε μερικά από τα τραπέζια του, κατάλληλη για το παιχνίδι Banco Punto, Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων (SHUFFLER), η οποία έχει λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού.
Στην περίπτωση αυτή:
α) Η Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων (SHUFFLER) λειτουργεί καθ1 όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του παιχνιδιού ταυτόχρονα και ως διανομέας τραπουλόχαρτων (Sabot), ο δε χειρισμός της γίνεται αποκλειστικά από τον κρουπιέρη.
β) Τα τραπουλόχαρτα τοποθετούνται στην Συσκευή Ανακατέματος πριν από την έναρξη της επόμενης παρτίδας (πάσας).
γ) Δεν τοποθετείται διαχωριστική κάρτα λήξης εντός της συσκευής και η μία παρτίδα διαδέχεται τη ν άλλη, εφόσον υπάρχουν συμμετέχοντες στο παιχνίδι παίκτες.
δ) Το παιχνίδι διεξάγεται ως ακολούθως:

(1) Οι παράγραφοι 1 έως και 7 του παρόντος άρθρου ισχύουν ως ανωτέρω περιγράφονται, εκτός από την αντικατάσταση φθαρμένου τραπουλόχαρτου (της παραγράφου 1), η οποία λαμβάνει χώρα πριν την διεξαγωγή της επόμενης παρτίδας.
(2) Η παράγραφος 8 τροποποιείται ως εξής: Ακολούθως, ο κρουπιέρης εισάγει τα τραπουλόχαρτα,
ως έχουν, στην Συσκευή Ανακατέματος Τραπουλόχαρτων (Shuffler), χωρίς διαχωριστική κάρτα λήξης.
(3) Η παράγραφος 9 τροποποιείται ως εξής:
Κατά την έναρξη διεξαγωγής του παιχνιδιού, ο κρουπιέρης τραβά ένα τραπουλόχαρτο και, ανάλογα με τη ν σε αυτό αναγραφόμενη αριθμητική αξία, θέτει εκτός παρτίδας, δηλαδή ακυρώνει (καίει) τοποθετώντας στο Discard Holder, τον αντίστοιχο αριθμό τραπουλόχαρτων περιλαμβανομένου και του πρώτου. Στη συνέχεια ο κρουπιέρης τραβά από το shuffler και εμφανίζει ένα πρώτο χαρτί, το οποίο αφορά στο Punto, και ένα δεύτερο χαρτί το οποίο αφορά στο Banco. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται. Με βάση το άθροισμα των δύο πρώτων τραπουλόχαρτων του Punto και του Banco, και σύμφωνα με τις παραγράφους 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου, ο κρουπιέρης οφείλει ή όχι να τραβήξει και εμφανίσει επιπλέον (τρίτο) φύλο αντίστοιχα για το Punto ή και για το Banco.
(4) Οι παράγραφοι 10, 11, 12, 13 και 14 του παρόντος άρθρου, ισχύουν ως ανωτέρω περιγράφονται.
(5) Οι παράγραφοι 15 και 16 του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν.
(6) Η παράγραφος 17 τροποποιείται ως εξής:
Εάν υπάρχουν παίκτες στο τραπέζι, η μία παρτίδα διαδέχεται την άλλη συνεχώς, χωρίς την ακύρωση τραπουλόχαρτων της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι παίκτες αποχωρήσουν από το τραπέζι και δεν υπάρχει τοποθετημένο στοίχημα, ο κρουπιέρης εξάγει από το shuffler και το discard holder τα τραπουλόχαρτα και τα στοιβάζει σε μία στήλη εμπρός του. Μόλις εμφανιστεί εκ νέου παίκτης, ο κρουπιέρης επαναφέρει τα τραπουλόχαρτα τα οποία ανακατεύει και στη συνέχεια τα στοιβάζει σε οριζόντια στήλη, με το πίσω μέρος (λογότυπο - LOGO) των τραπουλόχαρτων προς τους παίκτες.
Ακολούθως, ο κρουπιέρης δίνει την διαχωριστική κάρτα στον πρώτο από τα δεξιά του καθήμενο παίκτη, προκειμένου τα χαρτιά να κοπούν για τελευταία φορά. Ο παίκτης κόβει την στήλη των τραπουλόχαρτων σε οποιοδήποτε σημείο της και ο κρουπιέρης τοποθετεί τον διαχωρισμένο από τον παίκτη επάνω σωρό, στο πίσω μέρος της όλης στήλης (προς το μέρος του). Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης (2) του εδαφίου δ) της παρούσας παραγράφου, κ.λπ..
(7) Το εδάφιο α) της παραγράφου 18 του παρόντος άρθρου τροποποιείται ως εξής:
"α) Ο κρουπιέρης που βρίσκεται στο κέντρο του τραπεζιού:
(1) αναφωνεί το άθροισμα των πόντων του Punto και του Banco,
(2) αναφωνεί το νικητή,
(3) αποσύρει τα χρησιμοποιημένα τραπουλόχαρτα κάθε παρτίδας και τα τοποθετεί στην Συσκευή Ανακατέματος τραπουλόχαρτων.".
(8) Η παράγραφος 19 του παρόντος άρθρου, ισχύει ως ανωτέρω περιγράφεται.

Μπακαράς στα καζίνο στην Ελλάδα