Η λειτουργία των τραπεζιών στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

 

Η λειτουργία των τραπεζιών των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα