Υπουργική απόφαση για τα καζίνo στην Ελλάδα Τ/6736/2003

Υπουργική απόφαση που μπορείτε να την βρείτε στο ΦΕΚ B 929/4.7.2003 και αφορά την λειτουργία των πραγματικών καζίνο που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Σημαντική για την σημερινή λειτουργία των πραγματικών καζίνο στην Ελλάδα είναι η υπουργική απόφαση ΥΑ Τ/6736/2003 του υπουργού ανάπτυξης, που ονομάζεται κανονισμός διοικητικού ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο. Σας την παρουσιάζουμε ολόκληρη καθώς έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για όσους ασχολούνται με τα ελληνικά πραγματικά καζίνο. Τους τίτλους στα άρθρα της υπουργικής απόφασης για τα ελληνικά καζίνο τους έχουμε βάλει εμείς. Τα υπόλοιπα είναι όπως έχουν δημοσιευτεί στο αντίστοιχο φύλλο της κυβέρνησης. Έχουμε διορθώσει μόνο κάποια ορθογραφικά λάθη που δεν είναι σημαντικά, ούτε αλλάζουν το νόημα του κειμένου. Απλά θε έπρεπε να αποφασίσουν κατά την δημοσιεύση της υπουργικής απόφασης για το καζίνο αν θα γράφουν κάποιους όρους στα ελληνικά, στα αγγλικά ή και στα δύο που θεωρώ ότι θα ήταν το πιο σωστό και να το ακολουθούν σε όλο το κείμενο. Το ίδιο θα έπρεπε να αποφασίσουν αν θα γράφουν ρουλέττα ή ρουλέτα κλπ.

Όλα τα άρθρα της υπουργικής απόφασης για το καζίνο

Άρθρο 1 Oργάνωση και λειτουργία των καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 2 Ο χώρος των καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 3 Ο χώρος διεξαγωγής των παιχνιδιών στα Ελληνικά καζίνο

Άρθρο 4 Οπτικοακουστική παρακολούθηση στα ελληνικά καζίνο

Άρθρο 5 Η είσοδος των παικτών στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 6 Τα παιχνίδια που επιτρέπεται να παίζονται στα Καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 7 Εγκατάσταση τεχνικών μέσων και υλικών για τα παιχνιδία στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 8 Απομάκρυνση - καταστροφή των παιχνιδιών από τα ελληνικά καζίνο

Άρθρο 9 Φιλοδωρήματα στα ελληνικά καζίνο

Άρθρο 10 Γενικές ρυθμίσεις για τα επιτραπέζια παιχνίδια στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 11 Έντυπα που τηρούνται στα τραπέζια των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 12 Η λειτουργία των επιτραπέζιων παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 13 Αμερικάνικη και γαλλική ρουλέτα στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 14 Μπλάτζακ στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 15 Μπακαράς στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 16 Αμερικάνικα ζάρια (craps) στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 17 Ελληνικά ζάρια στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 18 Πόκερ (Stud Poker) στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 19 Ηλεκτρονικά παιχνίδια (φρουτάκια) στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 20 Τεχνικές προδιαγραφές για τα φρουτάκια στα ελλληνικά καζίνο

Άρθρο 21 Μηχανογραφικό σύστημα ελέγχου ηλεκτρονικών παιχνιδιών φρουτάκια στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρα 22 Έντυπα ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 23 Ρυθμίσεις για άδειες καταλληλότητας για τα παιχνίδια στα ελληνικά καζίνο

Άρθρο 24 Άδειες για τα υλικά των παιχνιδιών στα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 25 Άδειες κατασκευαστή παιχνιδιών για τα καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 26 Άδειες προμηθευτή παιχνιδιών για τα Καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 27 Άδειες συντηρητή παιχνιδιών για τα Καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 28 Άδειες μετόχων - ιδιοκτητών για τα Καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 29 Έλεγχος από την διεύθυνση καζίνο των καζίνο στην Ελλάδα

Άρθρο 30 Έλεγχος και εποπτεία από την διεύθυνση καζίνο

Άρθρο 31 Έλεγχος και εποπτεία από την επιτροπή εποπτείας των καζίνο στην Ελλάδα - Άρθρο 32 Άλλες διατάξεις για τα καζίνο στην Ελλάδα

Υπουργική απόφαση για τα καζίνo Τ/6736/2003 - ΦΕΚ B 929/4.7.2003