Φιλοδωρήματα στα ελληνικά καζίνο

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 9
ΦΙΛΟΔΩΡΗΜΑΤΑ

1. Φιλοδωρήματα Επιτραπέζιων Παιχνιδιών.
Οι παίκτες του Καζίνο επιτρέπεται, κατά την διεξαγωγή των επιτραπέζιων παιχνιδιών, να δίνουν με δική τους βούληση και πρωτοβουλία φιλοδώρημα. Κανένας υπάλληλος των επιτραπέζιων παιχνιδιών δεν επιτρέπεται να λαμβάνει το φιλοδώρημα ιδιαιτέρως ή ατομικώς, για αποκλειστικό ίδιο όφελος.
Τα φιλοδωρήματα λαμβάνονται από τον κρουπιέρη, πρέπει δε να ρίπτονται αμέσως από αυτόν στο κουτί φιλοδωρημάτων (TIPS' BOX) των τραπεζιών παιχνιδιών.
Στην περίπτωση που ως φιλοδώρημα δοθούν χαρτονομίσματα ή μάρκες χρώματος, αυτά ανταλλάσσονται από τον κρουπιέρη με μάρκες αξίας από το ταμείο του τραπεζιού και ρίπτονται αμέσως στο κουτί φιλοδωρημάτων, τα δε χαρτονομίσματα που δόθηκαν ως φιλοδώρημα τοποθετούνται στο "DROP BOX" του τραπεζιού. Απαγορεύεται η ανταλλαγή φιλοδωρήματος με μάρκες μεγαλύτερης ονομαστικής αξίας από αυτήν του φιλοδωρήματος.
Μετά τη λήξη των επιτραπέζιων παιχνιδιών και κατά το κλείσιμο των τραπεζιών, το περιεχόμενο κάθε κουτιού φιλοδωρημάτων, καταμετράται και καταγράφεται, ξεχωριστά ανά τραπέζι, στο ημερήσιο δελτίο φιλοδωρημάτων. Στη διαδικασία αυτή παρίσταται υποχρεωτικά Εντεταλμένος για τον Έλεγχο Υπάλληλος της Διεύθυνσης Καζίνο, ο οποίος υπογράφει το δελτίο φιλοδωρημάτων και κρατά ένα αντίγραφο αυτού. Οι καταμετρημένες μάρκες και το δελτίο φιλοδωρημάτων παραδίδονται στο ταμείο του Καζίνο.
Το φιλοδώρημα κατανέμεται μηνιαία αποκλειστικά μεταξύ των υπαλλήλων των επιτραπέζιων παιχνιδιών, όπως ειδικότερα ορίζεται από τη Σύμβαση Εργασίας των υπαλλήλων με το Καζίνο.
Δεν επιτρέπεται στο Καζίνο να κατανέμει στους υπαλλήλους που εργάζονται στα Τμήματα του Κλειστού Ηλεκτρονικού Συστήματος Οπτικοακουστικής Παρακολούθησης (C.C.T.V.) και Ασφάλειας-Φύλαξης (Security) ποσοστό φιλοδωρημάτων που προέρχονται από τα επιτραπέζια τυχερά παιχνίδια.

2. Φιλοδωρήματα υπαλλήλων λοιπών Τμημάτων του Καζίνο.
Οι παίκτες του Καζίνο επιτρέπεται να δίνουν με δική τους βούληση και πρωτοβουλία φιλοδώρημα στους υπαλλήλους των λοιπών Τμημάτων του Καζίνο, όπως των Τμημάτων Μηχανημάτων Ηλεκτρονικών Τυχερών Παιχνιδιών, Υποδοχής (Reception), Επισιτισμού (εστιατορίων, Bars, κ.λπ.), Ταμείων, Ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, Ιματιοθηκών, Καθαρισμού, κ.λπ.

Φιλοδωρήματα στα ελληνικά καζίνο