Ελληνικά ζάρια στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 17
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΖΑΡΙΩΝ

1. Τα Ελληνικά Ζάρια παίζονται με δύο κύβους (ζάρια) όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφοι του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού.
Τα οριζόμενα από τις παραγράφους 2,6,7 και 8 του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού ισχύουν και στη λειτουργία των Ελληνικών Ζαριών.

2. Στις απλές τύχες, η ελάχιστη μίζα (MINIMUM) και η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) ορίζεται από το Καζίνο.
Στις πολλαπλές τύχες η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) υπολογίζεται κατά τρόπο, ώστε το πιθανό κέρδος να είναι ίσο τουλάχιστον προς το επιτρεπόμενο από τη μέγιστη μίζα των απλών τυχών και ως το τριπλάσιο του κέρδους αυτού.

3. Οι παίκτες παίζουν εναντίον ενός ταμείου (πάγκου) και απαγορεύονται εξωτερικά στοιχήματα μεταξύ των παικτών.

4.0 παίκτης που ρίχνει τα ζάρια πρέπει να έχει τοποθετήσει μία τουλάχιστον μίζα στις απλές τύχες.

5. Οι παίκτες μπορούν να στοιχηματίσουν στις ακόλουθες κατηγορίες τυχών:
α) Απλές τύχες, οι οποίες πληρώνονται το ισόποσο της μίζας.
β) Πολλαπλές τύχες, οι οποίες πληρώνονται -ανάλογα-30 φορές τη μίζα, 15 φορές τη μίζα και 10 φορές τη μίζα.

6. Όλοι οι παίκτες μπορούν να τοποθετούν στοιχήματα στις απλές και πολλαπλές τύχες ταυτόχρονα.
Μετά τη ρίψη των ζαριών ο κρουπιέρης μαζεύει τις χαμένες μίζες και στη συνέχεια πληρώνει αυτές που κερδίζουν, αφού αφαιρέσει από τα κέρδη κάθε μιας ποσοστό υπέρ του Καζίνο (γκανιότα) 5%, το οποίο περιέρχεται στο ταμείο του τραπεζιού (πάγκου).

7. Απλές τύχες.
α) Οι απλές τύχες οι οποίες κερδίζουν είναι τα δύο έξι (εξάρες), τα δύο πέντε (πεντάρες) και τα δύο τρία (τριάρες).
β) Οι απλές τύχες οι οποίες χάνουν είναι τα δύο τέσσερα (τεσσάρες), τα δύο δυάρια (δυάρες) και οι δύο άσσοι.
γ) Πρόσθετη απλή τύχη η οποία κερδίζει είναι ο συνδυασμός έξι (6) και πέντε (5).
δ) Πρόσθετη απλή τύχη η οποία χάνει είναι ο συνδυασμός άσσος (1) και δύο (2).
8. Πολλαπλές τύχες.
α) Οι πολλαπλές τύχες, οι οποίες πληρώνονται 30 φορές τη μίζα, είναι όλες οι διπλές δηλαδή οι εξάρες, οι πεντάρες, οι τεσσάρες, οι τριάρες, οι δυάρες και οι άσσοι.
β) Οι πολλαπλές τύχες, οι οποίες πληρώνονται 15 φορές τη μίζα, είναι οι συνδυασμοί έξι-πέντε και άσσος-δύο.
γ) Οι πολλαπλές τύχες, οι οποίες πληρώνονται 10 φορές τη μίζα, είναι οποιοσδήποτε από τους συνδυασμούς έξι-πέντε ή εξάρες και οποιοσδήποτε από τους συνδυασμούς άσσος-δύο ή άσσοι.
Η πολλαπλή τύχη στην οποία τοποθετήθηκε η μίζα κερδίζει εάν έρθει μετά την πρώτη ρίψη την αμέσως επομένη από την τοποθέτηση της μίζας και χάνει με οτιδήποτε άλλο έρθει.

9. Οι απλές τύχες κερδίζουν ή χάνουν σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας (κόλπου).

10. Ο παίκτης που ρίχνει τα ζάρια, συνεχίζει να τα κρατά μέχρι να έρθει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες τύχες: άσσοι, δυάρες ή τεσσάρες, οπότε τα ζάρια ρίχνει ο επόμενος κατά σειρά παίκτης.

Ελληνικά ζάρια στα καζίνο στην Ελλάδα