Αμερικάνικα ζάρια (craps) στα καζίνο στην Ελλάδα

ΥΑ Τ/6736/2003ΦΕΚ B 929/4.7.2003

ΑΡΘΡΟ 16
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΖΑΡΙΩΝ (CRAPS)

1. Το Αμερικάνικα Ζάρια (CRAPS) παίζονται με δύο διαφανείς κύβους (ζάρια) με λεία επιφάνεια, πλευρά 20-25 χιλιοστών χ 12 ακμές, οι γωνίες των οποίων είναι ορθές και τα σημεία σημειωμένα χωρίς προεξοχές. Ο αριθμός κατασκευής του Κατασκευαστή και το σήμα (λογότυπος -LOGO) του Καζίνο πρέπει να αναγράφονται στους κύβους, χωρίς αυτό να διαταράσσει την ισορροπία τους. Απαγορεύονται οι λοξές και λαξευμένες αιχμές, οι στρογγυλές αιχμές και τα κοίλα σημεία.

2. Το προσωπικό καθενός πλήρους μεγέθους τραπεζιού (Full Size Table) CRAPS αποτελείται από ένα Προϊστάμενο τραπεζιού (Boxman), δύο κρουπιέρηδες και ένα υπεύθυνο κύβων (Stickman), ενώ ένα μικρού μεγέθους τραπέζι λειτουργεί μόνο με έναν κρουπιέρη (Mini Craps ή Single Man Table) και έναν Προϊστάμενο Τραπεζιού (Boxman).
Ο Προϊστάμενος του τραπεζιού είναι υπεύθυνος για την διαπίστωση και την επιβολή της τήρησης όλων των κανόνων της διεξαγωγής του παιχνιδιού.
Οι κρουπιέρηδες είναι επιφορτισμένοι με το μαζεμάτων μιζών που χάνουν, με την τοποθέτηση, εάν χρειάζεται, των μιζών πάνω στο ανάλογο χώρισμα και με την πληρωμή των μιζών που κερδίζουν. Κατά τον ίδιο τρόπο, με την εξόφληση των παικτών, οι κρουπιέρηδες πραγματοποιούν τη διαδικασία της αλλαγής των χαρτονομισμάτων και των κερμάτων.
Ο Stickman είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο της καλής κατάστασης των κύβων, σύμφωνα με τις ανάγκες της παρτίδας, με την χορήγηση κύβων στους παίκτες και είναι υπεύθυνος για τις γενικές αναγγελίες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

3. Ελάχιστη και μέγιστη μίζα (MINIMUM - MAXIMUM).
Η ελάχιστη μίζα (MINIMUM) καθορίζεται από το Καζίνο. Η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) καθορίζεται ομοίως από το Καζίνο και δύναται να ισούται με το 100πλάσιο έως και το 1000πλάσιο της ελάχιστης μίζας κάθε τραπεζιού.
Στις πολλαπλές τύχες η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) υπολογίζεται κατά τρόπο, ώστε το πιθανό κέρδος να είναι ίσο τουλάχιστον προς το επιτρεπόμενο από τη μέγιστη μίζα των απλών τυχών και ως το τριπλάσιο του κέρδους αυτού.
Στις τύχες οι οποίες συνδυάζονται με το WIN και το COME, η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) προσδιορίζεται επί του ποσού των μιζών αυτών που τοποθετούνται στις αντίστοιχες απλές τύχες.

4. Στις τύχες οι οποίες συνδυάζονται με το DON'T WIN και το DON'T COME, η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) καθορίζεται σε σχέση με το POINT που παίζεται, δηλαδή για το 4 και το 10 σε 200% του ποσού της μίζας που τοποθετείται αντίστοιχα στις απλές τύχες (Bet 2 to Win 1), για τα 6 και 8 σε 120% αυτού του ποσού (Bet6toWin5) καιγιαταδκαι 9 σε 150% αυτού του ποσού (Bet 3 to Win 2).

5. PLACE BETS:
α) Στο RIGHT BETS η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) καθορίζεται σε σχέση με το παιζόμενο POINT και ισούται για το 6 και το 8 με το 120% της μέγιστης μίζας του τραπεζιού (Bet 6 to Win 5), και για τα 4,5,9 και 10 με το 100% της μίζας αυτής (Bet 1 to Win 1).
β) Στο WRONG BETS η μέγιστη μίζα (MAXIMUM) ίσουται για το 6 και το 8 με το 125% του ποσού επί των απλών τυχών (Bet 5 to Win 4), για το 5 και το 9 σε 160% του ποσού αυτού (Bet 8 to Win 5) και για το 4 και το 10 σε 220% του ποσού αυτού (Bet 11 to Win 5).

6. Ο αριθμός των παικτών που μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τραπέζι είναι απεριόριστος.

7. Τα ζάρια δίνονται διαδοχικά στους παίκτες, αρχίζοντας κατά την έναρξη της παρτίδας από αυτόν που βρίσκεται αριστερά από τον κρουπιέρη, ακολουθείται δε η φορά των δεικτών του ρολογιού. Εάν ένας παίκτης αρνηθεί την σειρά του, τα ζάρια δίνονται στον επόμενο κατά την ίδια σειρά παίκτη.
Ο Stickman δίνει τα ζάρια στους παίκτες με τη βοήθεια του μπαστουνιού του και πρέπει να αποφεύγει να τα αγγίζει, εκτός για να τα ελέγξει και να τα συλλέξει όταν έχουν πέσει εκτός τραπεζιού.
Ο παίκτης ο οποίος ρίχνει τα ζάρια οφείλει να τα ρίξει αμέσως μετά την παραλαβή αυτών και δεν πρέπει να τα τρίβει ή να τα κρατά στο χέρι του.

8. Ο παίκτης που ρίχνει μπορεί να ζητήσει αλλαγή των ζαριών ανά πάσα στιγμή κατά τη σειρά των ρίψεων που απαιτούνται για να πετύχει τον αντικειμενικό σκοπό.
Τα ζάρια ρίχνονται κατά μήκος του τραπεζιού και κατά τρόπο ώστε, αφού και τα δύο ζάρια έχουν κάνει διαδρομή τέτοια ώστε να περάσουν το μέσο του τραπεζιού, το ένα τουλάχιστον εξ' αυτών να χτυπά την άκρη του τραπεζιού απέναντι από αυτόν που τα ρίχνει.
Τα ζάρια πρέπει να κυλούν και όχι να γλιστρούν και για να είναι έγκυρα πρέπει να ακινητοποιηθούν πάνω στο τραπέζι.
Σε περίπτωση που τα ζάρια σταματήσουν στο δοχείο αναπληρωματικών ζαριών (Dice Bowl) ή χτυπήσουν σε αυτό και αναπηδήσουν ή σταματήσουν είτε στο απόθεμα μαρκών του τραπεζιού (Chip Bank), είτε στη βάση στήριξης μαρκών παίκτη (Chip Rack), ή τα ζάρια εσκεμμένα και σκόπιμα επιστρέψουν στο τραπέζι και κάθε φορά που η ρίψη δεν είναι κανονική, ο Stickman φωνάζει "Ρίψη άκυρη" (No Roll).
Ο Προϊστάμενος του τραπεζιού μπορεί να αφαιρέσει από έναν παίκτη το δικαίωμα να ρίξει τα ζάρια, εάν αυτός παραβεί κατ' επανάληψη τους κανονισμούς της ρίψεως.
Σε περίπτωση αλλαγής ζαριών ο παίκτης παίρνει δύο (2) από τα πέντε (5) ζάρια που έχουν ισχύ για να ρίξει και τα υπόλοιπα τρία (3) επανατοποθετούνται, παρουσία των παικτών, μέσα στο ειδικό δοχείο (Dice Bowl) που προβλέπεται γι' αυτό. Όταν ο Stickman προβεί στην προσφορά των ζαριών στον παίκτη που ρίχνει, καμία μίζα δεν μπορεί να τοποθετηθεί από παίκτη.

9. Ο παίκτης που ρίχνει πρέπει να έχει τοποθετήσει μία μίζα είτε πάνω στη γραμμή "WIN" είτε πάνω στη γραμμή "DON'T WIN" πριν ρίξει τα ζάρια και μπορεί να παίξει, ανάλογα με τη βούλησή του, σε όλες τις άλλες δυνατές τύχες.

10. Οι παίκτες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν παρά τις ακόλουθες κατηγορίες τυχών:
α) Απλές τύχες, οι οποίες πληρώνονται ίσο ποσό με τη μίζα.
(1) WIN: παίζεται με την πρώτη ρίψη. Η τύχη αυτή κερδίζει όταν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7 ή 11 και χάνει με άθροισμα 2, 3 ή 12. Για κάθε άλλο άθροισμα, το αποτέλεσμα παραμένει εκκρεμές και ο εξερχόμενος αριθμός καθίσταται ο αντικειμενικός σκοπός (POINT). Ένας κρουπιέρης τον καταδεικνύει βάζοντας μία ειδική πλάκα πάνω στο χώρισμα που φέρει τον αριθμό αυτόν. Η
μίζα στο WIN κερδίζει εάν το POINT επαναληφθεί, χάνει δε εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7 ή βρίσκεται σε αναμονή με κάθε άλλο αριθμό (άθροισμα) που θα βγει.
(2) DON'T WIN, παίζεται με την πρώτη ρίψη. Η τύχη κερδίζει όταν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 2 ή 3, χάνει με άθροισμα 7 ή 11 και φέρνει ισοπαλία με άθροισμα 12. Για κάθε άλλο άθροισμα το αποτέλεσμα παραμένει εκκρεμές και ο αριθμός που βγαίνει καθίσταται ο αντικειμενικός σκοπός (POINT). Ένας κρουπιέρης τον καταδεικνύει βάζοντας μία ειδική πλάκα πάνω στο χώρισμα που φέρει τον αριθμό αυτόν. Η μίζα στο DON'T WIN κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7 και χάνει εάν επαναληφθεί το POINT ή βρίσκεται σε αναμονή με κάθε άλλο αριθμό (άθροισμα) που θα βγει.
(3) COME: Παίζεται οποτεδήποτε μετά την πρώτη ρίψη. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν με την ρίψη -την αμέσως επόμενη μετά την τοποθέτηση της μίζας- το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7 ή 11 και χάνει με άθροισμα 2,3 ή 12. Για κάθε άλλο άθροισμα, η μίζα τοποθετείται στη θέση του παίκτη πάνω στο πλαίσιο του επιλεγέντος αριθμού και στις διαδοχικές ρίψεις ο παίκτης κερδίζει εάν βγει ο αριθμός αυτός, χάνει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7 ή βρίσκεται σε αναμονή με κάθε άλλο αριθμό (άθροισμα) που θα βγει.
(4) DON'T COME: Παίζεται οποτεδήποτε μετά την πρώτη ρίψη. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν με την ρίψη -την αμέσως επόμενη από την τοποθέτηση της μίζας- το άθροισμα των ζαριών ισούται με 2 ή 3, χάνει με άθροισμα 7 ή 11 και φέρει ισοπαλία με άθροισμα 12. Για κάθε άλλο άθροισμα, η μίζα στο DON'T COME τοποθετείται στη θέση του παίκτη πίσω από το πλαίσιο του επιλεγέντος αριθμού και στις διαδοχικές ρίψεις κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7, χάνει εάν βγει ο αριθμός αυτός ή βρίσκεται σε αναμονή με κάθε άλλο αριθμό (άθροισμα) που θα βγει.
Οι μίζες οι οποίες τοποθετούνται στο WIN και COME δεν μπορούν να αποσυρθούν και πρέπει να εξακολουθήσουν να παίζονται μέχρι να κερδίσουν ή να χάσουν.

(5) FIELD: Παίζεται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της παρτίδας και κάθε χτύπημα είναι αποφασιστικό. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν -κατά την αμέσως επόμενη ρίψη από την τοποθέτηση της μίζας- το άθροισμα των ζαριών ισούται με 2,3,4,9,10,11 ή 12 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα. Πληρώνεται διπλή η μίζα για άθροισμα 2 ή 12 και ισόποσα η μίζα για τα άλλα αθροίσματα.
(6) BIG 6: Παίζεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν σχηματιστεί άθροισμα 6 με οποιονδήποτε συνδυασμό και χάνει εάν σχηματιστεί άθροισμα 7 ή βρίσκεται σε αναμονή με κάθε άλλο αριθμό (άθροισμα) που θα βγει. Η μίζα μπορεί να παραμείνει ή να αποσυρθεί κατά την διάρκεια των μη αποφασιστικών στοιχημάτων.
(7)  BIG 8: Παίζεται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της παρτίδας. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν σχηματισθεί άθροισμα 8 με οποιονδήποτε συνδυασμό και χάνει αν σχηματισθεί άθροισμα 7 ή βρίσκεται σε αναμονή με κάθε άλλο αριθμό (άθροισμα) που θα βγει. Η μίζα μπορεί να παραμείνει ή να αποσυρθεί κατά τη διάρκεια των μη αποφασιστικών στοιχημάτων.
(8) UNDER 7: Παίζεται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της παρτίδας. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών είναι μικρότερο του 7 και χάνει εάν το άθροισμα είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 7.
(9) OVER 7: Παίζεται οποτεδήποτε κατά την διάρκεια της παρτίδας. Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το αθροισμάτων ζαριών είναι μεγαλύτερο του 7 και χάνει εάν το άθροισμα είναι ίσο ή μικρότερο του 7.
β) Πολλαπλές τύχες, οι οποίες μπορούν να παιχθούν σε οποιοδήποτε σημείο της παρτίδας.
(1) HARD WAYS: Παίζονται στα αθροίσματα 4,6,8 ή 10 που σχηματίζονται με διπλές και οι μίζες μπορούν να αποσυρθούν μετά από τα μη αποφασιστικά χτυπήματα.
Οι τύχες αυτές κερδίζουν εάν τα προαναφερόμενα αθροίσματα επιτευχθούν με διπλές και χάνουν εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7 ή εάν τα προαναφερόμενα αθροίσματα επιτευχθούν με άλλον τρόπο εκτός της διπλής.
Οι δυάρες και πεντάρες πληρώνονται επτά (7) φορές τη μίζα, οι τριάρες και οι τεσσάρες πληρώνονται εννέα (9) φορές τη μίζα.
(2) BIG RED SEVEN ή BIG RED: H τύχη αυτή κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7, πληρώνεται τέσσερις (4) φορές τη μίζα και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα.
Το αντίστοιχο παιχνίδι των 11 κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 11 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα, πληρώνεται δε δέκα πέντε (15) φορές τη μίζα.
(3) ANY CRAPS: Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 2, 3 ή 12 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα, πληρώνεται δε 7 φορές την μίζα.
(4) CRAPS 2: Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το αθροισμάτων ζαριών ισούται με 2 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα, πληρώνεται δε τριάντα φορές τη μίζα.
(5) CRAPS 3: Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το αθροισμάτων ζαριών ισούται με 3 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα, πληρώνεται δε δέκα πέντε φορές τη μίζα.
(6)  CRAPS 12: Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 12 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα, πληρώνεται δε τριάντα φορές τη μίζα.
(7) HORN: Η τύχη αυτή, που συνδυάζει το CRAPS και το παιχνίδι των 11, κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 2,3,12 ή 11 και χάνει με κάθε άλλο άθροισμα, πληρώνεται δε τέσσερις φορές τη μίζα.
γ) ODDS: Είναι οι τύχες που συνδυάζονται και οι οποίες παίζονται μόνο εάν έχει βγει αντίστοιχη απλή τύχη, της οποίας ο αντικειμενικός σκοπός, που είναι αυτός του επιλεγέντος αριθμού, πρέπει να είναι γνωστός κατά τα "παιχνίδια" αυτά. Οι μίζες μπορούν να αποσυρθούν μετά από ένα μη αποφασιστικό χτύπημα.
(1) Η τύχη που συνδυάζεται με το WIN, η μίζα της οποίας τοποθετείται κοντά στην κύρια μίζα της αντίστοιχης απλής τύχης, κερδίζει εάν το αθροισμάτων ζαριών ισούται με το POINT, χάνει με 7 και φέρνει ισοπαλία με κάθε άλλο άθροισμα. Η μίζα πληρώνεται 2:1 για το 4 ή το 10,3:2 για το 5 ή το 9 και 6:5 για το 6 ή το 8.
(2) Η τύχη που συνδυάζεται με το DON'T WIN, η μίζα της οποίας τοποθετείται κοντά και ως γέφυρα (Bridged) στην κύρια μίζα της αντίστοιχης απλής τύχης, κερδίζει εάν το αθροισμάτων ζαριών ισούται με 7, χάνει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με το POINT και φέρνει ισοπαλία με κάθε άλλο άθροισμα. Η μίζα πληρώνεται 1:2 για το 4 ή το 10,2:3 για το 5 ή το 9 και 5:6 για το 6 ή το 8.
(3)  Η τύχη που συνδυάζεται με το COME, η μίζα της οποίας τοποθετείται πάνω και αντισταθμισμένα (On and Offset) στην κύρια μίζατης αντίστοιχης απλής τύχης, κερδίζει, χάνει ή φέρνει ισοπαλία με τους αυτούς όρους του
COME και πληρώνεται με την ίδια αναλογία όπως η τύχη που αντιστοιχεί στο WIN.
(4) Η τύχη που συνδυάζεται με το DON'T COME, η μίζα της οποίας τοποθετείται κοντά και ως γέφυρα (Bridged) στην κύρια μίζα της αντίστοιχης απλής τύχης, κερδίζει, χάνει ή φέρνει ισοπαλία με τους ίδιους όρους του DON'T COME και πληρώνεται με την ίδια αναλογία όπως η τύχη που αντιστοιχεί στο DON'T WIN.
δ) PLACE BETS: Τα στοιχήματα αυτά παίζονται στους αριθμούς (αθροίσματα) 4,5,6,8,9 ή 10, μπορούν να παιχθούν οποιαδήποτε στιγμή και να αποσυρθούν σε περίπτωση μη αποφασιστικού χτυπήματος.
(1) RIGHT BET: Η μίζα του στοιχήματος αυτού τοποθετείται -ανάλογα με τη θέση του παίκτη- (CHEVAL) πάνω στις γραμμές πριν ή μετά τον αριθμό που επιλέχθηκε.
Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με τον αριθμό που επιλέχθηκε, χάνει με άθροισμα 7 ή φέρνει ισοπαλία με κάθε άλλο άθροισμα.
Η μίζα πληρώνεται 7:6 εάν ο αριθμός που επιλέχθηκε είναι 6 ή 8,7:5 εάν ο αριθμός που επιλέχθηκε είναι 5 ή 9 και 9:5 εάν ο αριθμός που επιλέχθηκε είναι 4 ή 10.
(2) WRONG BET: Η μίζα του στοιχήματος αυτού τοποθετείται στο χώρισμα πριν από τον αριθμό που επιλέχθηκε και διαφοροποιείται από τον υπάλληλο με τη βοήθεια ειδικής μάρκας, η οποία αναγράφει "WRONG BET".
Η τύχη αυτή κερδίζει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με 7, χάνει εάν το άθροισμα των ζαριών ισούται με τον αριθμό που επιλέχθηκε και φέρει ισοπαλία με κάθε άλλο άθροισμα.
Η μίζα πληρώνεται 4:5 εάν ο αριθμός που επιλέχθηκε είναι το 6 ή το 8,5:8 εάν ο αριθμός που επιλέχθηκε είναι το 5 ή το 9, και 5:11 εάν ο αριθμός που επιλέχθηκε είναι το 4 ή το 10.
Για τις ως άνω περιπτώσεις γ3), γ4), δ1) και δ2), κάθε φορά που δεν έχει ορισθεί ο αντικειμενικός σκοπός (POINT), τα στοιχήματα που υπάρχουν στις τύχες ως ODDS που συνδυάζεται με COME και ODDS που συνδυάζεται με DON'T COME και PLACE BETS, θεωρούνται αδρανή (OFF), δηλαδή ούτε κερδίζουν ούτε χάνουν ανεξάρτητα από το αθροισμάτων ζαριών της συγκεκριμένης ζαριάς (COME OUT ROLL), εκτός εάν ορισθεί (ζητηθεί) διαφορετικά από τον παίκτη.

Αμερικάνικα ζάρια (craps) στα καζίνο στην Ελλάδα