Πραγματικά καζίνο στην Ελλάδα - νόμοι

Νομοθεσία, υπουργικές αποφάσεις, ΦΕΚ που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία των πραγματικών καζίνο στην Ελλάδα

Πιστεύω ότι το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται τα πραγματικά καζίνο στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτό καθορίζει την ίδρυση και την λειτουργία τους. Είναι σημαντικό για τους παίκτες γιατί αυτό καθορίζει τους κανόνες με τους οποίους προσφέρουν τα ωραία τους χρήματα στους ελληνικούς ναούς του τζόγου. Αυτό καθορίζει ακόμη και τις πιθανότητες που έχουν να κερδίσουν αλλά ακόμη ακόμη και τις δυνατότητα να μπούνε και να παίξουν σε ένα ελληνικό καζίνο όχι μόνο για τα όρια ηλικίας των 23 χρόνων που ισχύει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αλλά και γιατί στο ΦΕΚ B 929/4.7.2003 διαβάζουμε "...Το Καζίνο δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο ή να επιβάλει την αποχώρηση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφαση του αυτή...". Ότι έχει σχέση με την λειτουργία των ελληνικών πραγματικών καζίνο, όπως καθορίζεται από τους νόμους και τις αποφάσεις του ελληνικού κράτους, θα δημοσιεύουμε σε αυτές εδώ τις ιστοσελίδες του kazinokazino.com.

 

Υπουργική απόφαση για τα καζίνo Τ/6736/2003 - ΦΕΚ B 929/4.7.2003

Σημαντική για την σημερινή λειτουργία των πραγματικών καζίνο στην Ελλάδα είναι η υπουργική απόφαση ΥΑ Τ/6736/2003 του υπουργού ανάπτυξης, που ονομάζεται κανονισμός διοικητικού ελέγχου και εποπτείας της λειτουργίας των Καζίνο...περισσότερα

 

Πραγματικά καζίνο στην Ελλάδα - Νομοθετικό πλαίσιο